EN   DA   SV
To gain full access to our webshop, find our entire product range and see our prices, you need to be logged in.
Log in to your account here or sign up as a customer here.

RMA-betingelser

RMA er ikke til retursager. Jf. § 4 i vores handelsbetingelser tilbyder vi ikke returret på varer, medmindre en aftale herom foreligger inden indgåelse af købskontrakten mellem DCS og køber.

 

                   

 

1. Generelt

RMA-betingelserne gælder erhvervskøb af varer og digitale ydelser hos DCS ApS, via DCS.dk, XML og manuelle ordrer. DCS.dk ejes og drives af:

DCS ApS
CVR-nr. 26686091
Høgemosevænget 1
8380 Trige
Tlf. 70 22 25 05
[email protected]

 

2. Reklamationsret

Ved erhvervskøb yder vi 12 måneders reklamationsret. 
Hvis du ønsker at reklamere over din vare under Reklamationsretten, skal du oprette en RMA-sag, inden du sender varen til os. Du opretter en RMA-sag her.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. I udgangspunket repareres eller ombyttes varen afhængigt af producentens retningslinjer. I nogle tilfælde kan kreditering kan være i mulighed. Notér venligst i oprettelsen af sagen, hvis du foretrækker kreditering, og så vil vi så vidt muligt forsøge at efterleve det.
OBS: Vurderinger om kreditering eller ombytning/reparation foretages i sidste ende af DCS ApS eller vores samarbejdspartnere.

Når du opdager fejl eller mangler ved en vare, skal du reklamere inden rimelig tid efter du har opdaget manglen. Ved ikke-synlig defekt skal der senest reklameres 2 måneder efter defekten konstateres.

I visse tilfælde håndteres reklamationer i samarbejde med producenten/servicepartner (omkostningsfrit ved berettiget RMA-sag). Hvis det er tilfældet, skal varen sendes direkte til producenten/servicepartneren for hurtigere behandlingstid. Når det er tilfældet, vil det være angivet på vores hjemmeside ved oprettelse af RMA-sagen. Hvis anvisningen ikke følges og varen indsendes direkte til DCS ApS, vil du blive pålagt et gebyr på 250,- kroner eksklusive moms.
OBS: ved håndtering af RMA-sager hos producent/servicepartner vil den pågældende samarbejdspartners betingelser til enhver tid gøre sig gældende. Ved uberettiget reklamation kan du blive opkrævet for håndtering og serviceomkostninger af begge parter.

Bemærk at eventuelle labels, garantimærker m.m. under ingen omstændigheder må fjernes fra selve varen. I sådanne tilfælde kan reklamationsretten bortfalde.

Varen skal være os i hænde, senest 3 uger efter RMA-sagens oprettelse. Sker det ikke, afsluttes sagen automatisk i vores system.

Behandlingstid

Vi bestræber os efter at håndtere alle RMA-sager inden for rimelig tid. Rimelig tid er i udgangspunktet nogle få uger, men der er tilfælde, hvor behandlingstiden kan være længere. Disse tilfælde inkluderer men er ikke begrænsede til:

  • Hvis der er tale om en periodisk fejl; altså en fejl, der kun viser sig af og til.
  • Hvis der er tale om en teknisk kompliceret vare, som er vanskelig at undersøge og reparere.
  • Hvis der skal skaffes reservedele eller lignende hjem.

Der kan i visse tilfælde gå op til to måneder fra produktet er modtaget hos DCS, til test/verifikation er gennemført hos producenten/leverandøren.

Uberettiget reklamation

Din reklamation vil blive betragtet som uberettiget, hvis årsagen til fejl eller defekt er, at varen har fået fysisk skade, væskeskade eller på anden måde er blevet behandlet i uoverensstemmelse med producentens forskrifter, vil du blive opkrævet et gebyr på 250,- kroner eksklusive moms.

Hvis vi under behandling af din RMA-sag konstaterer, at fejlen skyldes installeret tredjepartsoftware, vil du blive opkrævet et gebyr på 250,- kroner eksklusive moms. Husk derfor altid at undersøge, om fejlen kan skyldes programmer, drivers eller anden software, der ikke oprindeligt var installeret på varen.

Hvis vi konstaterer, at der er installeret ulovligt eller ulicenseret software på varen, kan RMA-sagen ikke behandles, og du vil blive opkrævet et gebyr på 250,- kroner eksklusive moms.

Vurderinger om berettiget eller uberettiget reklamation foretages af DCS ApS eller vores samarbejdspartnere.
Er der tvivl om berettigelse af en reklamation, send venligst en e-mail til [email protected] (inkluder ordrenummer, fejlbeskrivelse, serienummer og billeddokumentation af skaden). Er du i tvivl, om en fysisk beskadiget vare er omfattet af reklamationen? Så indsend et billede og beskrivelse af varens skade forud for oprettelse af RMA-sagen. 

Fejlfri vare

Hvis den indsendte vare under Reklamationsretten testes fejlfrit hos DCS ApS eller vores samarbejdspartnere, vil du blive pålagt et gebyr på 250,- kroner eksklusive moms. Skal vores tekniske afdeling deltage i fejlsøgningen, er det på timebasis á kr. 500,- kroner eksklusive moms pr. time.

Du kan også blive pålagt gebyret, hvis der skal foretages fejlsøgning på komplette PC-systemer, som ikke er købt, samlet eller monteret af DCS ApS. Ønsker du ikke, at DCS ApS skal foretage fejlsøgningen på det komplette system, skal den defekte vare afmonteres og sendes separat.

Vurderinger af fejlfri vare under reklamation foretages af DCS ApS eller vores samarbejdspartnere.

Forkert og mangelfuld fejlbeskrivelse

Ved oprettelse af en RMA-sag skal du udfylde en så præcis og fyldestgørende fejlbeskrivelse som muligt. Er fejlbeskrivelsen forkert eller mangelfuld vil du blive opkrævet et gebyr på 250,- kroner eksklusive moms. Fejlbeskrivelser som ”død”, ”virker ikke”, ”ingen lys” etc. er ikke fyldestgørende.

Vurderinger af forkert eller mangelfuld fejlbeskrivelse på RMA-sager foretages af DCS ApS eller vores samarbejdspartnere.

Særligt om reklamationer på smartphones og tablets

Ved reklamation på pre-owned enheder og øvrige smartphones eller tablets, hvor DCS ApS håndterer reklamationen (angivet ved oprettelse af RMA-sagen, hvis det ikke er gældende) skal Find my iPhone/Find min telefon og lignende tjenester være deaktiveret, ligesom alle brugerkonti og adgangskoder skal være deaktiveret.

Er dette ikke tilfældet, vil du blive opkrævet et gebyr på 250,- kroner eksklusive moms og varen vil blive returneret til dig uden yderligere behandling.

 

3. Indsendelse af reklamation

RMA-sager sendes til eller indleveres på (vareudleveringen) følgende adresse:

DCS ApS 
Høgemosevænget 1
8380 Trige
Danmark

Påfør pakken det RMA-nummer, du modtager ved oprettelse af din RMA-sag. OBS. undlad at skrive direkte på den originale emballage. Indleverer du RMA-sagen i vores vareudlevering, vedlægges kopi af originalfakturaen, mærket tydeligt med dit RMA-nummer. Hvis pakken ikke er påført RMA-nummer, vil forsendelsen blive returneret, og du vil blive pålagt et gebyr på 250,- kroner eksklusive moms og faktureret for returfragten.

Pakken skal sendes med omdeling til vores adresse, og vi anbefaler PostNord. Pakker leveret til pakkeshop eller forkert adresse vil ikke blive afhentet, og din RMA-sag vil derfor ikke blive behandlet. Vi fraråder DAO og lignende transportører, der benytter sig af omdeling om natten og uden for normal arbejdstid.

Varens stand ved indsendelse af RMA-sag

Husk at pakke varen forsvarligt ind sammen med alt tilbehør (kabler, adaptere fjernbetjening etc.), som fulgte med den vare, der reklameres over. Varen skal pakkes ind på samme måde, som da du modtog den. Det vil sige, at elektroniske dele pakkes forsvarligt i antistatiske poser og dele, der ikke var en del af produktet ved modtagelse, fjernes (simkort, USB-dongles etc.)
DCS ApS kan ikke drages til ansvar for tabt eller ødelagt originalemballage, som medsendes til RMA-sagen. De enkelte producenter og leverandører kan have forskellige procedurer for ombygning af emballage og tilbehør.

Datatab

Der må forventes tab af data/software ved indlevering af harddiske til RMA-behandling. Alternativt kan vi mod betaling undersøge muligheden for at redde data, venligst oplys dette ved indlevering.

DCS ApS fralægger sig ethvert ansvar for tabte data, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. I det omfang DCS ApS måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.

 

4. Reklamation over bortkomne eller beskadigede varer og pakkefejl

Er der afvigelser fra, hvad du har bestilt og hvad du har modtaget, skal du kontakte os på 70 22 25 05, [email protected] eller via vores chatfunktion, senest 48 timer efter modtagelse af ordren.

Hvis du har modtaget en forsendelse fra os med synlige skader, skal du hurtigst muligt, og senest 48 timer efter modtagelse, reklamere til os på 70 22 25 05, [email protected] eller via vores chatfunktion.

Ved skjulte skader skal du hurtigst muligt, og senest 5 døgn efter modtagelse, reklamere til os på 70 22 25 05, [email protected] eller via vores chatfunktion.

Er din forsendelse bortkommen, skal du kontakte os på 70 22 25 05, [email protected] eller via vores chatfunktion.

 

5. Information og status på allerede oprettet RMA-sag

Hos DCS ApS forsøger vi så vidt muligt at holde dig opdateret under hele RMA-forløbet. Det hele sker automatisk og via e-mail.

Du har også mulighed for at tjekke status på din RMA-sag undervejs via DCS.dk.

Bemærk, at vores support ikke kan oplyse dig mere, end dét der fremgår at vores mailflows og/eller på hjemmesiden. Skulle du alligevel have spørgsmål eller lignende, er du velkommen til at kontakte os på 70 22 25 05, [email protected] eller via vores chatfunktion.

 

Betingelserne er sidst opdateret d. 25. oktober 2021.